Americans at risk of disease from Unscreened Migrants

Aug 18, 2022 Uncategorized

Sharing is caring!

Podíl

tweet

Podíl

Since 2005, Americans have been warned about microscopic border crossers carried in with refugees and illegal immigrants, bringing diseases previously eradicated or rarely seen here. When not simply ignored by media and health officials, physicians and others sounding the alarm have been attacked as xenophobes.

Now we’re seeing these prescient predictions come true, most prominently in Germany, since 2015 when Angela Merkel began allowing more than two million migrants from Africa, Asia, and the middle east to flood into her country.

U.S. and German citizens are put at significant risk by the politically correct acceptance of unscreened immigrants from countries with a high prevalence of infectious diseases, many difficult or impossible to treat. Yet authorities in both countries have failed to fully inform the public of the dangers.

According to the July 2017 Infectious disease Epidemiology annual Report by the Robert Koch Institute in Berlin, Germany has seen a surge in chicken pox, cholera, dengue fever, tuberculosis, leprosy, measles, malaria, meningococcal diseases, hemorrhagic fevers, hepatitis, HIV/AIDS, paratyphoid, rubella, shigellosis, syphilis, typhus, toxoplasmosis, tularemia, trichinellosis, whooping cough, and many fungal and parasitic infections. here are a few striking examples:

Measles is up more than 450%.Hepatitis B is up 300%.Scabies escalated nearly 3,000%.HIV/AIDS increased 30%.Tuberculosis (TB) is at least 30% higher, but German and U.S. physicians suspect that the incidence of TB is actually far higher than reported, and is being downplayed to avoid causing public outrage over the influx of immigrants. In Germany, more than 40% of TB cases are multi-drug resistant TB (MDR-TB).Dengue fever is up over 25% just from 2014.

A similar pattern has emerged in the U.S. since the massive increase in illegal border crossers and refugees beginning in 2010.

As in the U.S., many hundreds of thousands of migrants “disappear” into cities and towns across Germany, without a health screening. There is no way to monitor them for disease or to ensure adequate treatment. Citizens are exposed without their knowledge; risks are especially serious for children and the elderly.

Related  approach the holidays with Intention: avoid Food waste and help the Planet

In a briefing to the Arizona Senate in 2016, experts reported that the U.S. is suffering near “pandemic medical issues” due to the continuous influx of illegal aliens and refugees from countries where infectious diseases are widespread. as of 2016, two states were in the Catastrophic phase and another 13 were in the vital phase of public health impact from these infectious diseases. Arizona was #9 of 13 states in the vital phase, but was expected to move into the Catastrophic phase by fall of 2016 as a result of people who are latent carriers of disease or who entered the country during the incubation period for a disease. We were unable to learn the current status from personal calls to Arizona county and state officials.

TB is one of the most serious threats. Latent TB can remain dormant for years, even decades. It is alarming that 18% of refugees in Arizona arrive with latent TB, while in the general Arizona population the incidence was only 4%. Multidrug resistant TB (MDR-TB), common in migrants, may cost more than $400,000 per patient, compared with $20,000for the drug-responsive TB that has been predominant in U.S.-born patients. treatment of MDR-TB has serious side effects, with no guarantee of success.

U.S. taxpayers pay this cost. In addition, all who might have been exposed to an active case must be screened, followed, and possibly treated.

Even healthy immigrants burden the system with social costs, such as housing, education, and food stamps—costs borne by taxpaying workers whose own wages are depressed by competition from a glut of low-paid foreigners. illegal immigrants are estimated to cost U.S. taxpayers $17 billion per year. That $17 billion is in addition to the costs for those allowed here legally under “refugee” status, for which we do not have reputable public estimates.

Related  A look at the major Choline Sources

Liberal and progressive politicians like to say “America is the land of immigrants.” In the past, this meant legal immigrants who follow our screening procedures for illness anddalší zákony a které přicházejí do Ameriky, aby byly součástí naší kultury.

Lékařské screening byl jedním z hlavních účelů imigračního centra Ellis Island v New Yorku. V případě potřeby byly zkoumány nové příjezdy, v karanténě nebo poslány zpět do země původu, pokud představují Američany riziko.

Abychom chránili zdraví a bezpečnost amerických občanů, musíme obnovit náš předchozí obvyklý lékařský screening, jak je uvedeno v našich vlastních center pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Pokud jde o národní bezpečnost a lékařské obavy, prezident Trump má pravdu při prosazování našich imigračních zákonů, přičemž pečlivě prověřuje ty, kteří se snaží přijet do Ameriky, aby žili a pracovali.

O tomto autorovi

Dr. Vliet byl lídrem v oblasti individualizované lékařské péče zaměřené na pacienta. Od roku 1986 praktikovala medicínu nezávislou na pojistných smlouvách, které narušují vztahy s pacienty a lékařem a rozhodování. Dr. Vliet Focus je lékařská svoboda a přístup ke zdravotní péči zdarma. Dr. Vliet je zakladatelem strategií Vive Life Center a hormonálních zdraví s lékařskými praktikami v Tucson AZ a Dallas TX, specializující se na preventivní a klimakterickou medicínu s integrovaným přístupem k hodnocení a léčbě žen a mužů se složitými lékařskými a hormonálními problémy z puberty z puberty do pozdního života.

Dr. Vliet je příjemci Ellis Island Medaile of Honor z roku 2014 za její národní a mezinárodní vzdělávací úsilí v oblasti zdraví, wellness a endokrinního stárnutí u mužů a žen a je v USA uznáván jako motivační řečník ve zdraví a wellness a mocný pacient Advokát, zastánce přístupů na volný trh ke snížení nákladů na zdravotní péči. Dr. Vliet je cenou Arizona Foundation Foundation for Women Award pro uznání její průkopnické obhajoby za přehlížené hormonální spojení ve zdraví žen.

Knihy Dr. Vlieta pro spotřebitele zahrnují: jsou to moje vaječníky, hloupé; Křičení, které mají být slyšet: Hormonální spojení ženy podezřelé – a lékaři stále ignorují; Ženy, váha a hormony; Průvodce důvtipnou ženou po PCOS, důvtipná ženská průvodce po úžasném sexu, síle a výdrži.

Dr. Vliet je minulým ředitelem Asociace amerických lékařů a chirurgů (AAPS), členem redakčního psacího týmu AAPS o reformě zdravotnictví a členem Mezinárodní společnosti Menopause Society a Mezinárodní společnosti pro studium stárnoucího muže ( Issam). Získala titul M.D. a stáž ve interním lékařství na Eastern Virginia Medical School a absolvovala speciální školení v nemocnici Johns Hopkins Hospital. Vydělala si B.S. a magisterské tituly z College of William a Mary ve Virginii.

Dr. Vliet se objevil ve společnosti Fox News, Cavuto, Stuart Varney Show, Fox and Friends, Sean Hannity a mnoho národně syndikovaných rozhlasových pořadů po celé zemi a také předkládalo stovky radnic ve zdravotnictví, které se zabývají ekonomickým a lékařským dopadem zákona o zdravotní péči z roku 2010 a reformy volného trhu, stejně jako semináře a rozhlasové pořady o reformě zdravotnictví, zdraví mužů a zdraví žen.

Dr. Vliet hovoří jako nezávislý lékař, nikoli jako oficiální mluvčí pro jakoukoli organizaci nebo politickou stranu. Dr. Vliet nemá žádné finanční vazby na žádný systém zdravotní péče nebo plán zdravotního pojištění. Její oddanost a obhajoba je a pro pacienty.

Zdravotní a vzdělávací webové stránky Dr. Vlieta jsou www.vivelifecenter.com a www.herplace.com.

Odkaz na tento příspěvek: Američané s rizikem nemoci od neskrénovaných migrantů
Související pálení žáhy – Jak přirozeně vyléčit pálení žáhy

0/5

(0 recenzí)

Sdílení se stará!

Podíl

tweet

Podíl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *